Contact Details

    Contact Info

    B-73، 1, Block 4A Gulshan-e-Iqbal, Karachi-75300 Pakistan Karachi-75300, Pakistan.

    Phone: 031 111 26627

    Email: contact@isonem.pk